Blog

Surströmming – hatad och älskad!

Surströmming tillhör en väldigt gammal konserveringsmetod av fisk. Fisken konserveras nämligen genom jäsning och slutprodukten blir en fisk som är fermenterad. Det är ett väldigt gammalt sätt att konservera fisk på. Faktum är att den har funnit i tusentals år och den allra äldsta anläggningen för att jäsa fisk som man känner till fanns i södra Sverige för 9000 år sedan. Tittar man på historien i romarriket fanns även här produktion av syrad fisk. Den hette då garum och det var industriellt de producerade fisken i romarriket.

Från den gamla boken Kok-Konsten som skrivits av författaren Charles Emil Hagdahl 1896 kan man läsa bland annat “Surströmming spisas blott af de invigde – au naturel, utan annan sås än att det vattnas i munnen. Den anses af dem som en läckerhet af utsöktaste slag; men kalasmat blir den ändock aldrig, så vida icke värden föredrar att spisa ensam, eller måhända väljer gäster, som äro utan näsa.”

Surströmming – hatad och älskad!

I Sverige fick surströmmingen genomslagskraft under 1500-talet. Gustav Vasas krig ledde till att Sverige drabbades av en saltbrist. Eftersom salt var en mycket viktig råvara på den tiden för att konservera mat började man använda sig av mindre mängder. Det här ledde till att fisk började syras och det är oklart om det var slumpartat eller om de hade kunskap om den gamla läran om att konservera fisk. Eftersom det ger en otroligt lång hållbarhet med att konservera strömming till surströmming kom den att bli en klassisk rätt inom det militära tillsammans med ärtsoppa. Det är inte bara strömming som använts för att konservera på det här sättet även feta fiskar som lax, mört, karp, öring, haj, rocka och röding har konserverats på det här sättet. En del konserveras än idag runt om i världen. Mycket tyder på att även gravad lax tidigare konserverades mer liknande som surströmming görs, men att metoden idag har förändrats till det vi kallar gravad lax med mindre syrlighet.

Surströmmingens höga halter

Surströmming – hatad och älskad!
Surströmming – hatad och älskad!

Du har kanske läst om att surströmming har höga halter PCB och dioxiner. De stämmer och tidigare fanns ett tidsbegränsat undantag för det i Sverige. Halterna har överstigit EUs tillåtna gränsvärden. Sedan 2012 har sill och strömming och några andra sorters fisk som är fiskad i Östersjön fått ett permanent tillstånd vilket har underlättat för den fortsatta produktionen av surströmming.

Praktiska tips när du ska äta surströmming

• Öppna burken utomhus. Spadet kan lätt spruta åt olika håll och för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att öppna burken utomhus för att slippa lukten efteråt om du spiller.
• Tänk på att det går att köpa filéer eller hela fiskar. Det kan vara lätt första gången att köpa filéerna än hela fiskar.
• Välj ut de tillbehör du vill äta till. Det går bra att äta med tunnbröd eller att lägga surströmmingen på tallriken. Det är helt upp till var och en hur man vill äta. Annat som kan vara gott till är kokt potatis, smör, gräddfil, hackad rödlök eller gräslök och tomater.