Blog

Kalix löjröm – en svensk stolthet

Kalix löjröm – en svensk stolthet

Vi har en svensk stolthet i Kalix löjrom. Det är sedan 2010 en skyddad ursprungsbeteckning och gäller rom från siklöja som finns i Bottenviken. Siklöjan som är den fisk som ger Kalix löjrom tillhör fiskesläktet laxfiskar. Varje hona kan ge ungefär 3-5 gram rom. Det enda som tillsätts i Kalix löjrom är salt och det är 4 % som tillsätts innan den fryses in.

Fisket av romen bedrivs genom partrålning och pågår under fem veckor. Varje år börjar det runt den 20 september på en söndag. Området som det fiskas i börjar i Åby älvs utlopp i söder och slutar i Torne älvs utlopp. Den yttre gränsen är 40 km från kusten hela vägen. Fisket värnas om hela vägen från början till slut och ett samarbete mellan Norrbottens Kustfiskares producentorganisation, Havs- och Vattenmyndigheten och marinbiologer vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De upprättar en plan för hållbart fiske och delar ut licenser. Varje år får ca 35 stycken licens för trålfiske. Sedan 2015 har fisket certifierats med MSC-märkning av Marine Stewardship Council vilket visar på att fisket är hållbart långsiktigt.

Konsten att ta till vara på löjrom

Det är i skymningstider som fiskebåtarna börjar komma tillbaka från fisket av siklöja. När fångsten har kommit till beredningslokalen som den transporteras till direkt sorteras honlöjorna ut. Därefter börjar personalen försiktigt avlägsna rommen. Det här är ett hantverk som har gått i arv genom tiderna. Det är inte ovanligt att även yrket går i arv och idag finns det ibland tre generationer från en familj i romberedningen. Det absolut viktigaste är att rengöra rommen utan att skada den. Det är en kritisk del i processen och den sköljs försiktigt. När rommen är rengjord börjar en torkningsprocess och innan den sedan flyttas för infrysning saltas den. Viktigt att betona är att det enda som är tillsatt i Kalix löjrom är saltet som har en halt på 4%.

Guldet från Bottenviken

En av de saker som gör att löjrommen har sådan unik smak är dess mineralinnehåll. Vattnet i Bottenviken har ett unikt mineralinnehåll och det här sätter sin prägel på löjrommen. Det som sedan gör den extra är att den har en fantastisk färg, konsistens och smak. Den blir helt enkel en fröjd för ögat. Mycket är det därför man ofta kan hitta Kalix löjrom som en delikatess bland världens elit på deras middagar. En svensk familj som har löjrom som en speciell favorit är kungafamiljen. Löjrommen har en given plats på Nobelmiddagen varje år. Det är inte för inte som Kalix löjrom kallas för Bottenhavets guld. Förutom den fantastiska färgen är det många kockar som har använt delikatessen vid internationella tävlingar och vunnit fina priser.

Guldet från Bottenviken

Fisken i sig är en liten laxfisk. Den blir sällan över 20 cm lång. Det beror mycket på klimatet den lever i att den är liten. Bottenvikens vatten är kallt och bräckt vilket gör att fisken har svårt för att li större. I första hand livnär de sig på kräftdjur, insektslarver och plankton förutom de mineraler som älvarna tar med sig  från fjällvärlden. Varje år fångas ungefär 1300 ton fisk och det är oftast hälften hanar och honor. Fångsten ger ungefär 100 ton löjrom.